ΕΠΙΣΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Υπάρχουν πολλά επίσημα πιστοποιητικά
για να αποδείξεις τις γνώσεις σου στα Ιταλικά.

CELI
-Certificazione della Lingua Italiana-
Το Πανεπιστήμιο της Perugia πιστοποιεί κατόπιν εξετάσεων την γνώση σου της Ιταλικής γλώσσας με τα διπλώματα CELI και έχει ορίσει τo Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο ως επίσημο εκπρόσωπό του στην Ελλάδα από το 1993, υπεύθυνο για τη διενέργεια των εξετάσεων.Τα CELI είναι αναγνωρισμένα παγκοσμίως και προορίζονται για ενηλίκους. Υπάρχει επίσης το CELI Adolescenti που απευθύνεται σε εφήβους (μεταξύ 13 και 17 ετών). Η διαφορά μεταξύ τους έγκειται στην τυπολογία των κειμένων και των δραστηριοτήτων, αλλά η μέθοδος αξιολόγησης είναι η ίδια.Τα πιστοποιητικά CELI εντάσσονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και χωρίζονται σε διαφορετικά επίπεδα.
CELI Impatto:
Είναι το πρώτο επίπεδο που, σύμφωνα με το CEFR, πιστοποιεί την «στοιχειώδη γνώση – επίπεδο Α1» της ιταλικής γλώσσας. Oι εξετάσεις των CELI Impatto γίνονται τρεις φορές το χρόνο (Μάρτιος , Ιούνιος και Νοέμβριος).
CELI 1
Είναι το δεύτερο επίπεδο που το CEFR πιστοποιεί την «βασική γνώση – επίπεδο Α2» της ιταλικής γλώσσας. Με αυτό το επίπεδο ο ομιλητής είναι σε θέση να δημιουργεί σύντομες προτάσεις αλλά όχι ομιλία.
CELI 2
Είναι το τρίτο επίπεδο που το CEFR πιστοποιεί την «μέτριας γνώση – επίπεδο Β1» της ιταλικής γλώσσας. O ομιλητής είναι σε θέση να συμμετέχει σε συζητήσεις με περιορισμένες δυνατότητες. Γνωρίζει αρκετά γραμματικά φαινόμενα και χρησιμοποιεί ένα φτωχό λεξιλόγιο της καθημερινότητας. Oι εξετάσεις των CELI 2 γίνονται τρεις φορές το χρόνο (Μάρτιος , Ιούνιος και Νοέμβριος).
CELI 3
Το CELI 3 αποτελεί πιστοποίηση «καλής γνώσης – επίπεδο Β2» της ιταλικής γλώσσας σύμφωνα με το CEFR. Ο ομιλητής είναι σε θέσει να συμμετέχει σε καθημερινές συζητήσεις και να ξέρει καλά την γραμματική και αρκετά πλούσιο λεξιλόγιο. Είναι ένα δίπλωμα απολύτως αναγνωρισμένο στην Ελλάδα, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) αλλά και στο εξωτερικό. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Ιταλίας αναγνωρίζει το CELI 3 ως έγκυρο πιστοποιητικό απαραίτητο ώστε να εγγραφεί κάποιος σε ιταλικό πανεπιστήμιο. Οι εξετάσεις για την απόκτηση αυτού του διπλώματος περιλαμβάνουν γραπτές και προφορικές δοκιμασίες και διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο (Μάρτιος , Ιούνιος, και Νοέμβριος).
CELI 4
Mε βάση το CEFR το CELI 4 αποτελεί πιστοποίηση «πολύ καλής γνώση – επίπεδο C1» της ιταλικής γλώσσας. Σήμερα θεωρείται απαραίτητη προσθήκη στο βιογραφικό οποιουδήποτε εργαζόμενου, υποψηφίου για τις εξετάσεις AΣΕΠ ή μεταπτυχιακού φοιτητή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι η τελειοποίηση της γλώσσας και της αφομοίωσης των τρόπων έκφρασης αφού ο ομιλητής αναγνωρίζει τους διαχωρισμός των επιπέδων επικοινωνίας, νεολογισμοί και ιδιωματισμοί. Ο τρόπος εξέτασης του CELI 4 είναι παρόμοιος με το CELI 3 και διεξάγεται δύο φορές το χρόνο (Ιούνιος και Νοέμβριος).
CELI 5
Το CELI 5 αντιστοιχεί το επίπεδο C2 του CEFR αφού πιστοποιεί την «άριστη γνώση» της ιταλικής γλώσσας. O ομιλητής συμμετέχει σε οποιοδήποτε είδος συζήτησης κατέχοντας πλούσιο λεξιλόγιο, κατάλληλο για κάθε περίσταση, χρησιμοποιώντας σωστά κάθε εκφραστικό μέσο, είτε στον προφορικό λόγο είτε στον γραπτό. Εκφράζεται στα ιταλικά σχεδόν σαν ιταλόφωνος. Αυτό το δίπλωμα αναγνωρίζεται από το δημόσιο και το ιδιοτικό τομέα ως άριστη κατοχή της ιταλικής γλώσσας και οι εξετάσεις αυτού του διεξάγονται σε δύο φορές το χρόνο (Ιούνιος και Νοέμβριος).
DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA
Πρόκειται για το Δίπλωμα της ιταλικής γλώσσας που χορηγεί το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο. Αντιστοιχούν τα επίπεδα από το Α2 έως το C2 και oι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο (Μάιος και Νοέμβριος).

Αυτά τα διπλώματα είναι τα ακόλουθα:
Diploma Elementare di Lingua Italiana (A2)
Diploma Intermedio di Lingua Italiana (B1)
Diploma di Lingua Italiana (B2)
Diploma Avanzato di Lingua Italiana (C1)
Diploma Superiore di Lingua e Cultura Italiana(C2)Αν έχεις οποιαδήποτε απορία πες το μας.